Mobilitet i första rummet

Vi erbjuder våra kunder digitala helhetslösningar, från idé till en färdig produkt. Allt för att skapa affärsnytta med hjälp av mobila lösningar som bygger på tillgänglighet, funktionalitet och interaktivitet.

Vårt arbete

Alla kunder är unika och har olika behov. Därför är det självklart för oss att anpassa arbetet efter kundens önskemål och vår egen erfarenhet. Utgångspunkten är att arbetsprocessen skall vara lyhörd, effektiv och leverera resultat oavsett storlek på uppdraget.

Analys och Strategi

Grunden för en framgångsrik digital satsning är en god analys och en tydlig strategi. Vi genomför alltid, i ett tidigt skede, en analys av kundens verksamhet, behov och förutsättningar för att identifiera möjligheter och affärsnytta.

Idé och konceptutveckling

Utifrån framtagen strategi börjar vi idéarbetet där vi tar fram hållbara idéer som är genomförbara inom projektets ramar. Idéerna formuleras sedan till ett hållbart koncept som visar hur lösningen skall se ut och fungera.

Design och Produktion

När vi kommit så här långt in i projektet så konkretiserar vi konceptet genom grafisk design, interaktionsdesign och systemdesign. Här visualiseras den färdiga produktens gränssnitt och funktionalitet. Kod skall skrivas och integreras med andra tekniska lösningar. Innehållet produceras, anpassas och kvalitetssäkras.

Lansering och underhåll

Inför lanseringen sluttestar vi produkten och driftsätter den. Aktiviteter för att få ökad trafik eller fler nedladdningar genomförs. Personal som skall underhålla produkten utbildas. Underhåll görs för att säkerställa att allt fungerar som tänkt. Uppdatering sker kontinuerligt för att förbättra och ersätta brister. Analys av användarinformation eller besökstatistik ger insikter om vad som ska förändras.

Uppföljning

För att säkerställa att vi har nått uppsatta mål följer vi upp och utvärderar projektet. Resultatet från utvärderingen ger oss bra insikter i hur vi skall arbeta framåt och optimera din digitala satsning.