Allt om skolan tillgängligt i fickan

Bakgrund: Grund - och gymnasieskolor har en skyldighet att nå ut med viktig information till vårdnadshavare, elever och berörda lärare. Detta är givetvis en stor utmaning vilket inte blir enklare då informationen kommer från flera olika källor. En av skolorna i Stockholmsstad hade länge brottats med problemet och kontaktade Brickit för att ta fram en lösning på deras problem. Detta var startskottet på Brickit omfattande samarbete med ett stort antal skolor.

Lösning: För att förbättra och förenkla informationsspridningen har Brickit utvecklat iPhone- och Android appar till ett stort antal skolor inom Stockholmsstad. Genom att vårdnadshavare, elever och anställda på skolan kan ladda ner skolans unika app där skolans specifika information samlas och distribuera direkt till användarnas mobiltelefoner. Detta har förenklat för många att hålla reda på vad som händer på skolan oavsett om det är elevens schema, skolans mat eller det senaste veckobrevet. Skolapparna har även hjälp flera skolor att marknadsföra sig i konkurrens med privata alternativ. Skolorna har genom sina appar visat att de ligger i framkant avseende ny teknik samt att de kommunicerar med sina elever på deras villkor.