Vi är framtidens digitala byrå

Vi är en digital byrå med fokus på mobila lösningar. Vår mission är att utveckla framtiden med fokus på mobila lösningar som skapar nytta, förenklar vardagen samt göra information mer lättillgänglig och användbar. Självklart med användaren i centrum. Vår företagskultur är nyfiken, innovativ och öppen för nya perspektiv.

En unik sammansättning

För att kunna förstå kundernas behov och ta fram tekniska lösningar så krävs det erfarenhet och kunskap. Därför består vi av en mix av kompetenser som innefattar affärsutvecklare, systemvetare, programmerare, ekonomer, kommunikatörer och designers.

I vår värld

Idag går utvecklingen snabbare än någonsin och tiderna förändras. Som exempel tog det radio 38 år att få 50 miljoner användare. Detta kan jämföras med Facebook som lyckades få 200 miljoner användare på ett år. Idag finns det över 1,2 miljarder aktiva mobila bredbandsabonnemang i världen och den digitala utvecklingen har ändrat förutsättningarna för hur vi kommunicerar. Vi har gått från att informera massorna genom TV och radio till att skapa personliga relationer genom sociala medier och mobila enheter. Det som utmärker mobila lösningar är framförallt tre saker: tillgänglighet, interaktion med användaren och funktionalitet. Listan kan göras lång på appar och mobila lösningar som har gjort livet lite lättare att leva. Samtidigt är vi övertygade om att de smartaste lösningarna fortfarande inte är uppfunna. En utmaning som vi vill ta oss an tillsammans med våra kunder. Hör av dig så utvecklar vi framtiden nu!